Myslivost.cz

Jezevec lesní – Sociální a teritoriální chování

Jezevec je z lasicovitých šelem nejvíce teritoriální a současně také nejvíce sociální druh zvěře. Sociální vztahy u jezevců mohou být dosti rozmanité.
Nejčastějším případem soužití je vícečlenná skupina. Ale zejména v oblastech s menší populační hustotou mohou jezevci také vytvářet jen malé rodinné skupiny rodičů s jezevčaty a nebo žijí pouze v párech.
Skupinový život provozují jezevci ve všech příhodných životních podmínkách, kde je dostatek potravy. Pouze v oblastech chudších na potravní zdroje žijí v párech a rodinách.
Starší samci se mohou vyskytovat individuálně nebo ve dvojicích.

Datum: 8.9.2019 | Rubrika: Myslivost.cz

Zdroj: Myslivost.cz

O webu

Naše internetové stánky jsou věnovány různým typům trezorům, o kterých se zde dozvíte základní informace. Pořídit si můžete skříňové neboli archivační trezory, ohnivzdorné, vhozové či zazdívací. Pokud vlastníte střelné zbraně, potom je vhodné pořídit si speciální trezory přímo na zbraně. Trezory musí splňovat zákonem stanovené podmínky a normy.